X

Chát với Thiết kế Next Branding

Bạn cần tư vấn ?

  • Logo & Branding

    Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu.
    Sáng tạo là khác biệt
  • Sale Kits

    Thiết kế bộ ấn phẩm văn phòng.
    Giải pháp là hệ thống

Tại Việt Nam, mỗi ngày có hơn 300 doanh nghiệp ra đời. Doanh nghiệp của bạn đang và đã làm gì để hình ảnh của mình ấn tượng hơn trong mắt khách hàng?

Dịch vụ của Next Branding:

CIP - Branding

Corporation Identify Program - Hệ thống nhận diện thương hiệu, sự chuyên nghiệp bắt đầu từ Logo, từ đó phát triển thành hệ thống thương hiệu, giúp hình ảnh thương hiệu có tính nhất quán, đồng bộ & chuyên nghiệp

Web design layouts

Thiết kế giao diện là một công việc trong quy trình phát triển một Website. Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ không quan tâm chất lượng giao diện website. Next Branding sẽ tư vấn giao diện theo ý muốn của người dùng

PR & Marketing Online

Ngày nay, các doanh nghiệp đều đã ý thức được tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu nhằm phát triển hoạt động kinh doanh. Marketing và PR là hai công cụ không thể thiếu để giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu đó.

Với mong muốn:

Mang đến một giải pháp toàn diện về thương hiệu, cùng sứ mệnh lớn để đồng hành cùng tầm nhìn lớn, định hướng phát triển lâu dài của bạn. Bạn thành công chúng tôi làm được điều ý nghĩa.