X

Chát với Thiết kế Next Branding

Bạn cần tư vấn ?

  • Logo & Branding

    Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu.
    Sáng tạo là khác biệt
  • Sale Kits

    Thiết kế bộ ấn phẩm văn phòng.
    Giải pháp là hệ thống

PHAN LINH
Graphic design

Tốt Nghiệp Đại Học Kiến Trúc

Chuyên: Thiết kế & Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu.

Kỹ năng chuyên môn:

- Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa

- Sáng tạo, quản lý sáng tạo

- Tư vấn thiết kế và xây dựng phong cách, hình ảnh cá nhân

- Năng động, đam mê và yêu thích phong cách thiết kế.