X

Chát với Thiết kế Next Branding

Bạn cần tư vấn ?

  • Logo & Branding

    Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu.
    Sáng tạo là khác biệt
  • Sale Kits

    Thiết kế bộ ấn phẩm văn phòng.
    Giải pháp là hệ thống

Nguyễn Tăng Ninh
Lập Trình Viên  

Chuyên viên lập trình giàu kinh nghiệm, làm việc tại các tập đoàn lớn như FPT, Nextbranding, THT Design, Lingo Connector